วันแรงงาน Labour Day

วันแรงงาน ถือเป็นวันหยุดที่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้แรงงาน ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี โดยจัดขึ้นให้เป็นวันที่ระลึกถึงผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ

วันแรงงานนั้นจะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้นหน่วยงานราชการยังคงเปิดทำงานปกติ แต่หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ก็จะได้รับสิทธิในวันหยุดพิเศษนี้ และยังครอบคลุมไปถึงธนาคารต่าง ๆ ที่ได้หยุดด้วย ยกเว้นธนาคารในห้างสรรพสินค้าบางแห่ง

ใครรู้ตัวว่าเป็นผู้ใช้แรงงาน จงใช้วันหยุดวันนี้ให้คุ้มค่า พักผ่อนชิลล์ ๆ กับครอบครัว และคนที่รักให้เต็มที่ในหนึ่งวันนี้ ให้พร้อมสำหรับลุยงานในวันถัดไป นับว่าเป็นวันหยุดสบาย ๆ ที่ถูกใจผู้ใช้แรงงานกันเลยทีเดียว

วันหยุดวันนี้ เลือกซื้อ เลือกหาผักผลไม้คุณภาพดี ได้ที่ Kadyai