เมื่อมาอิต้องทำอาหารกินเอง ที่ไทย!

เมื่อมาอิต้องทำอาหารกินเอง ที่ไทย!

 

มาอิอยู่ที่เชียงใหม่มา 2 ปีกว่าแล้ว มาอิพยายามฝึกทำอาหารด้วยตัวเองที่บ้าน ก็เลยได้ไปซื้อวัตถุดิบที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่อย

เพราะว่าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้มีแค่ผักและผลไม้เท่านั้น ยังมีไข่ เนื้อ นมสด ปลา และขนมต่างๆด้วย การหาวัตถุดิบจบในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เดียว มาอิไม่ต้องไปซื้อของที่ไหนอีก รู้สึกสะดวกมาก

 

abstract blur in supermarket for background
 

หลังจากได้ร่วมทำโครงการกาดใหญ่ มาอิได้คุยกับเจ้าของฟาร์ม บางคนเป็นเจ้าของสวนผักผลไม้ที่มาอิเคยซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ต

มาอิได้ยินจากเจ้าของว่า ข้อดีของการขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต คือลูกค้าจะรู้จักฟาร์มหรือสวนเร็วมาก แต่มีข้อเสียด้วย คือค่านายหน้าค่อนข้างสูง และถ้าขายสินค้าไม่ได้ต้องทิ้งสินค้า 

 

หลังจากรู้เรื่องนี้มาอิเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเชียร์เจ้าของฟาร์มหรือสวนให้ไปขายในตลาดอินทรีย์ ในเชียงใหม่มีตลาดอินทรีย์หลายที่ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ มาอิอยู่อาศัยใกล้ๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็เลยมาอิไปตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย ที่หลังมช. หรือตลาดข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ที่แม่เหียะ 

 

ในตลาดมาอิได้ซื้อผักผลไม้ราคาถูกกว่าเกือบครึ่งของราคาในซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกอาทิตย์มีสินค้าใหม่และได้ข้อมูลเกี่ยวกับผักผลไม้เยอะมาก ตัวอย่างเช่น วิธีทำอาหารที่ใช้ผักที่เจ้าของขายอยู่ ช่วงนี้ผักนี้อร่อยกว่า หรืออาทิตย์หน้าจะมีสินค้าใหม่ต่างๆ

 

นอกจากนี้ตลาดที่มาอิไปบ่อยๆ มีจุดที่มาอิตกใจและไม่เคยเจอที่ญี่ปุ่น คือลูกค้าช่วยขายของด้วย...

ตอนมาอิถามแม่ค้าราคาสินค้า แม่ค้าตอบว่า "ป้าไม่ทราบ เจ้าของร้านไปซื้อของร้านที่อื่น รอแปปนะ...ป้าก็เป็นลูกค้าเหมือนกัน555”

มาอิชอบคุยกับเจ้าของฟาร์มหรือลูกค้าในตลาดมากๆ พวกเขาดูเป็นกันเอง คนไทยมีความเป็นพี่น้องกัน คุยกับเขาเราก็รู้สึกว่าเขามีความรัก ใส่ใจผักผลไม้เยอะ และคิดถึงคนที่กินผักผลไม้ ว่าอยากให้เขารู้สึกอร่อยและสุขภาพแข็งแรงด้วย

 


การกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

 

สำหรับเกษตรกรแล้ว การเพาะปลูกพืชที่พบปัญหากวนใจมากที่สุด คงเป็นเรื่อง "โรคพืชและแมลงศัตรูพืช" ที่พยายามมาทำลายผลผลิตทางการเกษตร วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการป้องกันแบบเข้าใจง่าย ๆ มาลองทำกันดูนะ...

 

การกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

 

1 การป้องกันและกำจัดโดยวิธีกล

มีหลากหลายวิธี เช่น การใช้มือจับแมลงมาทำลาย การใช้กับดักแสงไฟ การใช้มุ้งตาข่าย การใช้กับดักกาวเหนียว เป็นต้น

 

 

การกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

 

2 การป้องกันและกำจัดโดยวิธีเขตกรรม

มีทั้งการดูแลรักษาแปลงให้สะอาด การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชเพื่อป้องกันโรคที่มากับสภาพฤดูกาล การเก็บเกี่ยวพืชเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลาย การจัดการให้น้ำแก่พืชอย่างเป็นระบบและพอดีกับการหล่อเลี้ยง การใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมแก่ความต้องการของพืช และการใช้ระบบการปลูกพืช อย่างการปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม

 

 

การกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

 

3 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธิ

เป็นการใช้ประโยชน์จากแมลงศัตรูพืช อย่างพวกตัวเบี้ยน ต้วห้ำ เชื้อโรค โดยใช้กระบวนการทางชีววิทยาเป็นตัวประกอบ การป้องกันโดยใช้พืชพันธุ์ต้านทาน และการป้องกันโดยใช้สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช ไม่ทำให้พืชมีสารเคมีตกค้าง

 

 

การกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

 

3 วิธีนี้ เป็นการป้องกันโรคพืชและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดี ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ทราบดีอยู่แล้วว่าควรทำอย่างไร ถ้าอยากให้พืชเติบโตเร็ว ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ก็ควรหมั่นใส่ใจดูแลอย่าให้มีโรคพืชและแมลงมารบกวน เพื่อสร้างพืชผลที่ยั่งยืน อุดมสมบูรณ์ ทำรายได้และเศรษฐกิจที่ดีให้เกษตรกรและประเทศชาติต่อไป

 

มองหาพืชพรรณปลอดโรคและแมลง สด สะอาด ดีต่อสุขภาพ เลือกที่ Kadyai


5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

ด้วยประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ความต้องการสะดวกสบายยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

เกิดการทำลายที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี จึงตั้งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต เช่น

 

ขยะ ทั้งจากการบริโภค จากโรงงาน ขยะพลาสติกหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ย่อยสลายยาก เกิดการเผาสร้างมลพิษ ปัญหาน้ำเน่าเสียจากขยะมูลฝอย

 

มลพิษ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน แหล่งน้ำปนเปื้อนสารเคมี สัตว์น้ำตาย น้ำไม่สะอาด รวมถึงเกิดมลพิษในอากาศ

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

การทำลายป่า เกิดการบุกรุกป่าเพื่อการเกษตร การคมนาคม หรืออุตสาหกรรม ป่าถูกทำลาย แหล่งดูดซับคาร์บอนที่จำเป็นต่อมนุษย์ก็ถูกทำลายเช่นกั

 

ดินเสื่อม เกษตรกรหรืออุตสาหกรรมพึ่งพาสารเคมีมากขึ้น ดินปนเปื้อนสารเคมี เกิดปัญหาดินเสื่อม ดินบางส่วนถูกชะล้างสู่แหล่งน้ำ ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เช่นกัน

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกทำลายเพียงเพื่อความต้องการของตลาด ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และเบียดเบียนธรรมชาติ

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น หิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ทั่วโลกจึงมีการให้ความรู้ แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชน พร้อมหาวิธีดูแลและแนวทางการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมทุกปี

 

มองหาผลผลิตจากเกษตรกรที่มั่นใจได้ว่าเพาะปลูกโดยไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม เลือกได้ที่ kadyai