เทศกาลวันมะม่วง กับของดีในเมืองแปดริ้ว – Mango Festival

ประเทศไทยมักมีเทศกาลพิเศษเยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลเกี่ยวกับผลไม้เอง หากเป็นผลไม้ยอดฮิต และอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ชนิดนั้น ๆ ก็จะมีการจัดงานเป็นวันของผลไม้ชนิดนั้น มะม่วงก็เช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นของดีเมืองแปดริ้ว จนเกิดเป็น “วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว”

mango,มะม่วง, ขายมะม่วง, มะม่วงถือมะม่วง, มะม่วงคุณภาพ, kadyai, กาดใหญ่, Mango sales

วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวน ได้นำมะม่วงที่คัดคุณภาพแล้วมาจำหน่าย เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนามะม่วงให้มีคุณภาพดีขึ้น สร้างชื่อเสียงมะม่วงไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

 

ซุ้มมะม่วง, ประกวดมะม่วง, ขายมะม่วง, สินค้า, มะม่วงโอท็อป, otop, Fruit contest

 

โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมสินค้าที่หลากหลาย ทั้งซุ้มจำหน่ายมะม่วงคุณภาพดีจากสวนเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร นิทรรศการผลิตมะม่วง ประกวดข้าวเหนียวมูล แข่งขันตำมะม่วง ประกวดผลผลิตทางการเกษตร เรียกว่าเป็นวันที่รวมของดีเมืองแปดริ้วอย่างครบวงจรกันเลยทีเดียว

 

มะม่วงปลูกต้นไม้, มะม่วงพันธ์ุดี, Fruit contest, Mango growers, กาดใหญ่, kadyai, มะม่วงโอท็อป

 

สำหรับใครที่สนใจไปหาซื้อมะม่วงพันธุ์ดี จากเกษตรชาวสวนมะม่วงโดยตรง ต้องมาที่งานนี้ “วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว”
มองหาผลไม้คุณภาพดี โดยเกษตรชาวสวนแท้ ๆ เลือกที่ Kadyai