มาทานผักผลไม้ช่วยกันลดโลกร้อน – Global warming

สภาวะโลกร้อน พูดถึงโลกของเราทุกวันนี้ อากาศที่เด่นชัดที่สุดโดยเฉพาะประเทศไทย นั่นคืออากาศร้อน ไม่ว่าจะไปไหน ทำอะไร ก็มักจะมีความร้อนจากชั้นบรรยากาศวนเวียนอยู่รอบตัวเรา ซึ่งถ้าวิเคราะห์กันดี ๆ แล้ว เราอาจจะเคยได้ยินว่า ที่โลกเราเปลี่ยนไปนั้นมาจากภาวะโลกร้อน เราลองไปทำความรู้จักกันง่าย ๆ ดีกว่าภาวะโลกร้อนนั้นเป็นอย่างไร

 

ภาวะโลกร้อน เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น สาเหตุเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหิน เชื้อเพลง และสารเคมีต่าง ๆ ที่ทำให้ก๊าซเรือนกระจกลอยตัวไปอยู่รวมกันที่ชั้นบรรยากาศโลก ส่งผลให้รังสีจากดวงอาทิตย์สะท้อนกลับมายังโลก จึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเอง

ลดโลกร้อน, ประหยัดไฟ, อุปกรณ์ประหยัดไฟ, วิธีลดโลกร้อน, How to reduce global warming,Global warming, Power saving, อุปกรณ์ไม่กินไฟ, device does not power

ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนจากภาวะโลกร้อน เราต้องร่วมมือกันเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนลง เช่น ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งาน รีดผ้าทีละมาก ๆ ไม่เปลืองไฟฟ้า พยายามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่กินไฟ ลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้กระเป๋าผ้าแทน กินผักผลไม้เยอะ ๆ เพราะผักผลไม้ทางการเกษตร จะไม่ปล่อยก๊าซมีเทนที่เพิ่มความร้อนให้อากาศ ฯลฯ ทำแบบนี้จะทำให้โลกเราลดความร้อนลง และน่าอยู่มากกว่าเดิม

 

มาทานผักผลไม้ช่วยกันลดโลกร้อน ปกป้องโลกเราให้ปลอดภัย เลือกที่ Kadyai