วันจักรี – Memorial Day

ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของราชวงศ์กษัตริย์ไทย กับ “วันจักรี” หรือ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี โดยเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระองค์เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

ทุกวันที่ 6 เมษายน จะมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า การประดับธงชาติบริเวณอาคารบ้านเรือน จัดพิธีถวายบังคม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการทำบุญตักบาตร นับว่าเป็นวันที่ควรค่าแก่การระลึกถึง และกลายเป็นวันหยุดราชการ และหากเวียนมาตรงวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะมีการชดเชยวันจักรีในวันถัดไป