เทศกาลสุดยอดผลไม้ดีของเกาะช้าง Goodskohchang

เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ในช่วงฤดูกาลคลายร้อน ในช่วงปลาย ๆ เดือนเมษายน ใครที่กำลังมองหาที่เที่ยว คงไม่พ้นการเที่ยวตามทะเล หรือเกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะถ้าไปทางจังหวัดตราด ก็จะมีเกาะที่ใหญ่ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก นั่นก็คือ เกาะช้าง ซึ่งช่วงนี้ยังมีเทศกาลดี ๆ อย่าง “เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง” อีกด้วย

“เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง” จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร เน้นไปทางผลไม้สดจากสวนชาวเกษตรกรหลากชนิด มีจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าทางการประมง และอื่น ๆ อีกมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรและสร้างชื่อเสียงให้กับเกาะช้าง และยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี เลือกผลไม้สดจากสวนเกษตรกร เลือกของดีมีคุณภาพที่ Kadyai